หน้าแรก
 
การบวช...พุทธประเพณีของไทย พิมพ์
๒๒ มกราคม ๒๕๔๖


.....ระยะนี้อากาศค่อนข้างหนาวเย็น ตอนเช้าๆมีสายหมอกสีขาวโรยตัวปกคลุมไปทั่ว หยาดน้ำค้างปลายยอดหญ้ายามนี้ดูเหมือนพรมเพชรพลอยธรรมชาติที่สะท้อนแสงแดดระยิบระยับ ช่วงนี้ใครที่อยู่ในเมืองกรุงน่าจะหาโอกาสออกมาสัมผัสธรรมชาติแถบชานเมืองกันบ้าง เพราะอากาศที่ชุ่มชื่นเย็นสบาย ธรรมชาติร่มรื่น ทำให้ได้ความรู้สึกดีๆหลายอย่าง คลายความเหนื่อยล้าจากหน้าที่การงานได้เยอะทีเดียว

.....แต่หากเราได้สังเกตสภาพดินฟ้าอากาศในรอบ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา คงจะเห็นถึงความแปรปรวนของฤดูกาลที่ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยนัก เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนกระหน่ำ
กว่าจะรู้ว่าเป็นฤดูหนาวก็จวนจะสองสามวันสุดท้าย ไม่เพียงแต่เท่านั้น แม้แต่อุณภูมิทางการเมือง และเศรษฐกิจทั่วโลกก็ทวีความร้อนแรงทุกขณะ

.....เมื่อพิจารณาดูสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ทำให้นึกถึงพระพุทธองค์ที่ตรัสถึงเหตุแห่งความวิปริตทางธรรมชาติว่า แท้จริงแล้วมิใช่ดินฟ้ากำหนดชะตาชีวิต แต่พฤติกรรมของมนุษย์ต่างหากที่กำหนดความเป็นไปของดินฟ้าอากาศ หากประเทศไหนที่ผู้นำตลอดจนพลเมืองย่อหย่อนเรื่องศีลธรรม ความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นรอบด้าน เมื่อนั้นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โคจรไม่สม่ำเสมอ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล พลอยทำให้พืชพรรณธัญญาหารขาดความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

.....ดังนั้นการร่วมกันสร้างสังคมดีงามจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ที่จะคอยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้ดีไปด้วย และการสร้างสังคมดีจำเป็นต้องมี ต้นแบบที่ดี เกิดขึ้นมากๆ เพราะโดยทั่วไปมนุษย์เราทุกคนอยากจะเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้น แต่เพราะไม่มีตัวอย่างดีที่ๆให้ดู จึงคิดหามาตรฐานในการทำความดีแตกต่างกันไป ต้องลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า พบเจอแต่ความผิดหวัง จะมีสิ่งใดบ้างหนอ? ที่พอจะเป็นที่พึ่งได้ในยามนี้

.....ในทางพระพุทธศาสนาต้นแบบวิธีการฝึกคนที่ได้ผลดีที่สุด ก็คือ การบวช…
พระมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธองค์เล็งเห็นว่า การฝึกคนหมู่มากให้ได้ผลนั้นต้องปรับทิฏฐิโดยทั่วไปให้เท่ากันเสียก่อน เหมือนเราจะปูพื้นซีเมนต์ก็ต้องเกลี่ยพื้นดินให้ราบเรียบเสมอกัน ก่อน เช่นกัน การบวชนั้นต้อนรับบุคคลทุกชั้นวรรณะ แม้ว่าจะเป็นพระราชาผู้สูงศักดิ์ หรือคนชนบทผู้เข็ญใจ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์แล้วต้องถอดยศศักดิ์ไว้เบื้องหลัง มีเพียงผ้า ๓ ผืน และศีลอีก ๒๒๗ ข้อ เป็นแนวทางปฏิบัติเหมือนๆกัน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้น

.....การบวชที่ดี จึงจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ ต้องมิใช่เป็นการบวชตามประเพณีอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องเป็นการบวชเพื่อศึกษาธรรมะทั้งปริยัติและปฏิบัติ แล้วนำมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตอย่างผาสุก อีกหนึ่งโครงการที่สืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของการบวชมาตลอดหลายสิบปี คือ โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ ๒๕๑๕ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๓๑ ภายใต้หลักการที่ว่า " บัณฑิต คือ ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม "

.....โครงการอบรมธรรมทายาทเป็นโครงการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนตามพุทธวิธี
ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการนำมาพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างได้ผล โดยใช้เวลาภาคฤดูร้อนของทุกๆปี รับสมัครนิสิตนักศึกษาชายเข้ามาฝึกฝนตนเองด้วยการปักกลดธุดงค์ ฟังธรรม รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด และฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องตลอด ๑ เดือน เพื่อเตรียมกายและใจ ให้พร้อมก่อนบวช เมื่อบวชแล้วฝึกฝนตนตามพระธรรมวินัยต่ออีก ๑ เดือน เพื่อตอกย้ำความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติ

.....ในปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมนับหลายหมื่นคน บัณฑิตเหล่านี้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมาก

.....สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากล สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ หรือโทร.02-8312712-3,01-907-0973

.....การบวช คือการยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นสิ่งประเสริฐยิ่งที่มนุษยชาติทั้งหลายแสวงหา

....." หนึ่งนาทีที่เป็นบัณฑิต ดีกว่าตลอดชีวิตที่เป็นพาล "

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org