หน้าแรก
 
เมตตา พิมพ์
๑๔ มกราคม ๒๕๔๙

เมตตา แปลว่า ความรัก หมายถึง ความหวังดี ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เป็นความรู้สึกที่เป็นมิตร ความมีไมตรีต่อกัน

เมตตา เป็นภาวะของจิตที่ปราศจากความโกรธ ความอาฆาตมาดร้าย มีแต่ความหวังดีมีไมตรีจิตหวังความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นเป็นที่ตั้งลักษณะเมตตาที่เห็นได้ชัดเจนคือความรักลูกของพ่อแม่ซึ่งจัดเป็นเมตตาแท้ๆ

ลักษณะของผู้มีเมตตา คือเป็นคนมีสีหน้าแช่มชื่นเบิกบาน ยิ้มแย้มเข้าหากัน มีแต่ความปรารถนาดี ชอบความเป็นมิตรมากกว่าความเป็นศัตรู ไม่ชอบทำร้าย ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น

เมตตา เป็นธรรมข้อที่ ๑ ในพรหมวิหารธรรม ๔ เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่า อัปปมัญญา เป็นเครื่องกำจัด พยาบาท คือความอาฆาตมาดร้าย ความคิดทำร้ายผู้อื่น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org