หน้าแรก
 
นักปกครอง พิมพ์
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

นักปกครอง อย่าลืมตัว
อย่ามัวประพฤติไม่เป็นธรรม
อย่าถลำไปในที่ไม่เป็นท่า
อย่าใฝ่หาสิ่งที่ไร้ประโยชน์

สัมภวชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๗๗๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org