หน้าแรก
 
ความลับ พิมพ์
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ความลับ

ไม่ควรเปิดเผยความลับ
ควรรักษาไว้เหมือนรักษาขุมทรัพย์
ความลับที่ผู้รู้แจ่มแจ้งแพร่งพรายออกไป
ไม่เป็นผลดีเลย

ปัญจปัณฑิตชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๕๕๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org