หน้าแรก
 
ผู้ขอ - ผู้ถูกขอ พิมพ์
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ผู้ขอ ย่อมเป็นที่ไม่ชอบใจของผู้ถูกขอ
ผู้ถูกขอเล่า เมื่อไม่ให้ ก็ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้ขอ

อัฎฐิเสนชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๐๓๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org