หน้าแรก
 
การให้ พิมพ์
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ให้ของแก่คนไม่ควรให้
คนที่ควรให้กลับไม่ยอมให้
เมื่อได้รับความวิบัติเพราะอันตรายต่างๆ
จะไม่ได้เพื่อนช่วยเหลือ

มหาอัสสาโรหชาดก ขุ. ชา. ๒๗/๕๐๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org