หน้าแรก
 
ผู้เศร้าโศก 1 พิมพ์
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

คนที่เศร้าโศกถึงคนที่ตายไปแล้ว
ก็เหมือนกับเด็กที่ร้องให้อยากได้ดวงจันทร์ที่โคจรอยู่นั่นเอง

อุรคชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๗๒๖

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org