หน้าแรก
 
ประพฤติพรหมจรรย์ พิมพ์
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

ผู้ตั้งใจประพฤติตนเป็นคนโสด เขารู้กันว่าเป็นบัณฑิต
ส่วนคนโง่ฝักใฝ่ในเมถุน ย่อมเศร้าหมอง

ขุ. มหา. ๒๙/๑๘๖

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org