หน้าแรก
 
การคบมิตร 2 พิมพ์
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ดวงจันทร์ในช่วงข้างขึ้น
ย่อมสว่างขึ้นทุกวันๆ ฉันใด
การสมคบกับคนดี
ก็มีอุปมาเหมือนช่วงข้างขึ้น ฉันนั้น

มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๙๙๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org