หน้าแรก
 
รู้จักอยู่ พิมพ์
๒๐ มกราคม ๒๕๔๙

จระเข้คับน่านน้ำ ไฉนหา ภักษ์เฮย

รถใหญ่กว่ารัถยา ยากแท้

เสือใหญ่กว่าวนา ไฉนอยู่ ได้แฮ

เรือเขื่องคับชะเลแล้ แล่นโล้ไปไฉน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org