หน้าแรก
 
ประทีปส่องทาง พิมพ์
๑ มีนาคม ๒๕๔๖

คนที่มีความรู้ มีปัญญา เป็นพหูสูต
คิดเหตุผลได้มาก เขาไม่ร้องให้กันดอก
การที่บัณฑิตชนช่วยบรรเทาความเศร้าให้แก่คนอื่นได้
นั่นแหละจัดเป็นประทีปสิ่งทางให้คนอื่นอย่างเยี่ยมยอด

มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๙๑๑

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org