หน้าแรก
 
การเลือกหัวหน้า พิมพ์
๒ มีนาคม ๒๕๔๖

ข้าราชการไม่ควรตั้งคนที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมให้เป็นใหญ่
แม้ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นพี่น้องของตนก็ตาม
เพราะคนเหล่านั้นนับเข้าในพวกคนพาล
ไม่จัดเป็นสายสัมพันธ์
เปรียบเหมือนคนที่ตายแล้ว

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๕๒๕๑

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org