หน้าแรก
 
นักบริหาร พิมพ์
๔ มีนาคม ๒๕๔๖

นักบริหาร ควรรู้เรื่องรายรับรายจ่ายด้วยตัวเอง
ควรรู้กิจการที่ทำเสร็จแล้วหรือยังไม่ได้ทำ
ควรตำหนิคนที่ควรตำหนิ
ควรยกย่องคนที่ควรยกย่อง

เตสกุณชาดก ขุ.ชา. ๒๙๙๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org