หน้าแรก
 
ผู้ทำบาปกรรม พิมพ์
๕ มีนาคม ๒๕๔๖

ผู้ที่ทำบาปกรรมด้วยสำคัญตัวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่
เมื่อทำแล้ว ก็ไม่สะดุ้งกลัวเกรงใครอื่น
ด้วยบาปกรรมนั้น เขาจึงมีชีวิตตลอดอายุขัยไม่ได้
แม้ปวงเทวดาก็มองเขาด้วยสายตาชิงชัง

อุมมาทันตีชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๗๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org