หน้าแรก
 
เดือดร้อนภายหลัง พิมพ์
๖ มีนาคม ๒๕๔๖

กิจกรรมที่ทำไปโดยไม่มีการปรึกษากัน
ย่อมทำให้เดือดร้อนภายหลังได้

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๓๖๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org