หน้าแรก
 
ผู้ปกครอง พิมพ์
๗ มีนาคม ๒๕๔๖

ผู้ปกครองหมู่คณะ ถึงจะมีกำลังอำนาจ แต่ถ้าเป็นคนโง่เขลา ก็เอาดีไม่ได้
ผู้ปกครองหมู่คณะ ถ้าเป็นคนฉลาด และมีกำลัง จึงจะได้ผลดี
ดังนั้น ผู้ฉลาดพึงพิจารณาตนเอง คือดูศีล ปัญญา และวิชาความรู้ของตน
แล้วจึงค่อยบริหารหมู่คณะ หรือไม่ก็ปลีกตัวอยู่ตามลำพังเสีย


กปิชาดก ขุ.ชา. ๑๐๔๔,๑๐๔๕,๑๐๔๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org