หน้าแรก
 
สิ่งที่หยั่งได้ยาก พิมพ์
๘ มีนาคม ๒๕๔๖

บางคน เมื่อก่อนเป็นคนใจดี
รู้กันว่าเป็นญาติบ้าง เป็นเพื่อนบ้าง
ต่อมา กลายเป็นศัตรูกันเสียก็มี
ใจของมนุษย์หยั่งได้ยากอย่างนี้

ชวนหังสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๘๑๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org