หน้าแรก
 
ผู้นำ พิมพ์
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖

เมื่อฝูงโคว่ายแม่น้ำอยู่
ถ้าโคจ่าฝูงว่ายคดเคี้ยว
โคทั้งหมดก็จะว่ายเคี้ยวตามไปด้วย
ในเมื่อผู้นำพาไปคดเคี้ยวอย่างนั้น

ราโชวาทชาดก ขุ.ชา. ๖๓๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org