หน้าแรก
 
การทำกิจ พิมพ์
๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖

พึงรีบทำกิจให้เสร็จล่วงหน้า
อย่าให้กิจมาบีบรัดตัวในเวลาที่ทำกิจ
คนที่รีบทำกิจเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเช่นนั้น
กิจนั้นก็จะไม่บีบรัดตัว
ในเวลาที่ทำกิจ

สมุททวาณิชชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๖๓๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org