หน้าแรก
 
ผู้ด้อยปัญญา 1 พิมพ์
๑๘ มีนาคม ๒๕๔๖

คนฉลาดไม่เข้าเรื่องทำหน้าที่อะไร
ก็นำความสำเร็จมาให้ไม่ได้
ผู้ด้อยปัญญามักจะทำให้เสียเรื่องเสมอ
เหมือนลิงเฝ้าสวนถอนต้นไม้มาดูราก
ทำให้ต้นไม้ตายหมดทั้งสวน

อารามทูสกชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๔๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org