หน้าแรก
 
ดีแต่พูด พิมพ์
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖

ทำสิ่งใดได้ จึงค่อยพูดถึงสิ่งนั้น
ทำสิ่งใดไม่ได้ อย่าพูดถึงสิ่งนั้น
คนที่ทำไม่ได้ ดีแต่พูดนั้น
พวกคนฉลาดเขากำหนดรู้ได้

สุจจชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๗๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org