หน้าแรก
 
ผู้มีสุข 1 พิมพ์
๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖

เมื่อปราศจากความหวัง ก็หลับสบาย
เพราะความหวังที่สำเร็จผล
จึงจะนำสุขมาให้

สีลวีมังสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๒๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org