หน้าแรก
 
กิจของผู้กล้า พิมพ์
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๖

แท้จริงคนเราไม่ควรเสียดายชีวิต
บางครั้ง ก็ต้องกล้าหาญทำกิจที่ผู้กล้าจะพึงทำ
(เมื่อยังเสียดายชีวิต ก็ไม่ควรหาญกล้าทำกิจที่ผู้กล้าเขาทำกัน)

ขุรัปปชาดก ขุ.ชา ๒๗/๓๙๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org