หน้าแรก
 
กลิ่นของศีล พิมพ์
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖

ธรรม ท่านกล่าวว่า เป็นห้วงน้ำที่ไร้ตม
บาป ท่านกล่าวว่า เป็นเหงื่อไคลและมลทิน
ศีล ท่านกล่าวว่า เป็นเครื่องสำอางใหม่ๆ
กลิ่นของศีลนั้นย่อมไม่จางหายไมว่าเวลาใด

ตุณฑิลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๙๓๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org