หน้าแรก
 
การบริโภค พิมพ์
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖

ถึงแม้จะบริโภคอาหารที่จืดชืดเพียงเล็กน้อย
แต่ไม่เบียดเบียนใคร ด้วยการกระทำที่ต่ำช้า
ก็มีกำลังและผิวพรรณงดงามได้
ผิวพรรณจะผุดผ่องเพราะอาหารอย่างเดียวก็หาไม่

จักกวากชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๓๑๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org