หน้าแรก
 
ผู้มีอายุยืน พิมพ์
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖

พวกเราทุกคนเว้นจากการฆ่าสัตว์
เว้นจากการลักทรัพย์
ไม่ดื่มสุรา และไม่พูดเท็จ
ดังนั้น พวกเราจึงไม่ตายแต่ยังหนุ่มยังสาว

มหาธรรมปาลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๔๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org