หน้าแรก
 
ผู้พบสุข พิมพ์
๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖

ผู้ใด พิจารณาได้แล้วสลัดทิ้งของรักเสีย
หันกลับมาซ่องเสพอารยธรรม
แม้จะลำบากใจเหมือนคนไข้หนักทนดื่มยาก็ตาม
ผู้นั้น ย่อมจะได้รับความสุขในภายภาคหน้า

มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา.๒๘/๙๗๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org