หน้าแรก
 
อยู่กับปัจจุบัน 1 พิมพ์
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖

สิ่งที่ผ่านไปแล้ว ข้าฯ มิได้เศร้าสร้อยถึง
สิ่งที่ยังไม่มีมา ข้าฯ ก็มิได้วาดหวัง
ข้าฯ เป็นอยู่ด้วยสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ ผิวพรรณของข้าฯ จึงผ่องใส

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๑๐๙๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org