หน้าแรก
 
ไม่ทำชั่ว นำสุขมาให้ พิมพ์
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๖

ราชา ชอบพระทัยธรรม จึงจะดี
นรชน มีปัญญารอบรู้ จึงจะดี
มิตร ไม่ประทุษร้ายมิตร จึงจะดี
การไม่ทำความชั่ว นำสุขมาให้

อุมมาทันตีชาดก ขุ.ชา. ๒๔/๑๐๑

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org