หน้าแรก
 
โมหาคติ พิมพ์
๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

โมหาคติ แปลว่า ความลำเอียงเพราะเขลา การไปในแนวทางที่ไม่ควรคือความหลงผิดเป็นหลักที่ผู้ใหญ่ควรเว้น ไม่ควรถึง เพราะทำให้เสียความยุติธรรม เสียความเป็นผู้ใหญ่

โมหาคติ หมายถึง ความเอนเอียงเข้าข้าง ความไม่เป็นกลาง ทำอะไรไปโดยถึงอารมณ์ตัวเองเป็นเกณฑ์ด้วยรู้ไม่เท่าทัน ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา ด้วยความหลงผิดคิดไม่ถึง โดยไม่ใช้ปัญญาพินิจให้ถ่องแท้

โมหาคติ เป็นเหตุให้งมงาย เชื่อง่าย หูเบาไหลไปตามกระแส เขาว่าดีก็ดีด้วย เขาว่าชั่วก็ชั่วด้วย ไม่เป็นตัวของตัวเอง ตัดสินใจผิดพลาด ติดสินความถูกผิดไปตามประแส ไม่ใส่ใจกฎเกณฑ์ที่มี ทำให้การปกครอง ระบบงาน และกิจการเกิดอุปสรรค ขาดความร่วมมือ ไม่เจริญก้าวหน้าและอาจถึงความล่มสลายได้ เป็นเหตุให้ครอบครัวหรือหมู่คณะขาดความอบอุ่น แตกแยก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org