หน้าแรก
 
ทองแท้ พิมพ์
๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

ทองเหลืองเปลื้องร้ายห่อน เห็นมี

ขัดเท่าขัดราคี เล่าไซร์

นพคุณหมดใสสี เสร็จโทษ

ถึงบ่แต่งตั้งไว้ แจ่มแจ้งไพบูลย์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๘ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org