หน้าแรก
 
ดินแดนเลื่องชื่อ ณ เมืองชุมพร พิมพ์
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖.....ภายใต้ท้องฟ้าสีครามคลื่นทะเลสีเงินยวงสะท้อนแสงแดดจรดเส้นขอบฟ้า หาดทรายสีขาวสะอาดตาทอดตัวขนานกับแนวสน รู้สึกได้ถึงลมเย็นที่พัดผ่าน ไม่ว่าจะมองไปทางไหนเห็นแต่สวนมะพร้าวกว้างขวาง เบื้องหน้าเป็นเงื้อมผาสูงตระหง่าน ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นหลักเป็นประธานในดินแดนเลื่องชื่อ ณ เมืองชุมพรแห่งนี้

.....เมื่อเอ่ยถึง จังหวัดชุมพร คนส่วนใหญ่คงนึกถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่ง คือ พลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือที่ชาวเราเรียกชื่อท่านสั้นๆว่า " ท่านเจ้ากรมฯ" ทหารหาญแห่งสยามประเทศผู้มีคุณูปการต่อแผ่นดินมากมาย ประวัติชีวิตของท่านถูกบันทึกไว้ให้เป็นตัวอย่างแก่อนุชนคนรุ่นหลัง

.....หากใครมีโอกาสไปเที่ยวเมืองชุมพร พลาดไม่ได้ที่จะไปนมัสการรูปเคารพของท่านเจ้ากรมฯ นอกจากนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย แวะกราบนมัสการร่างของหลวงปู่สงฆ์ พระสุปฏิปันโนในอดีต และยังธรรมชาติงดงามมากมาย เช่น หาดทรายรี ล้วนเป็นสถานที่สำคัญและมีความหมายต่อชาวชุมพรทั้งสิ้น

.....ตั้งแต่โบราณกาล เมืองชุมพรเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง สืบทอดเรื่อยมา ในภาวะการณ์ปัจจุบันแม้สังคมไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องศีลธรรม แต่ทุกฝ่ายต่างไม่ได้นิ่งนอนใจ ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น มุ่งเน้นเยาชนของชาติที่จะต้องเติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าต่อไป
จึงเกิดการตื่นตัวด้านการฝึกอบรมพัฒนาศีลธรรมขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลภายหลังจากปราบปรามปัญหายาเสพติดมาได้ระยะหนึ่ง มีนโยบายให้ทุกศาสนาร่วมกันอบรมศีลธรรมให้กับเยาวชนเพื่อเป็นการวางรากฐานคุณธรรมและเป็นการป้องกันในวันข้างหน้า ไม่ใช่เพียงแก้ไขปัญหาปลายเหตุเพียงอย่างเดียว ซึ่งทุกส่วนงานต่างเห็นด้วยและให้ความสนับสนุนเต็มที่

.....สำหรับเมืองชุมพร ยกตัวอย่าง เช่น วัดพลับพลา ร.๕ นับเป็น " บุญสถานที่สร้างคนดีให้กับสังคม " อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เนื่องเพราะเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประภาสยังจังหวัดชุมพร จึงได้ทำการปลูกสร้างพลับพลารับเสด็จ แต่ต่อมาประชาชนละแวกนั้นจึงได้ร่วมกันสร้างวัดเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านในครั้งนั้น

.....วัดพลับพลา ร.๕ แห่งนี้ เป็นวัดที่สวยงามร่มรื่น สะอาดสอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อย มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงามากมายเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม

.....เมื่อได้เข้าไปกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสคือ พระประยูร อตถลทโธ ท่านมีศีลาจารวัตรงดงามน่าเลื่อมใส ท่านเริ่มต้นโครงการสอนศีลธรรมร่วมกับพระภิกษุร่วมจำพรรษาอีก ๔ รูป เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ จัดอบรมศีลธรรมให้กับเยาวชนในละแวกใกล้เคียง และที่ครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆพามา เริ่มจาก โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี หลังจากการอบรมได้ผลตอบรับจากผู้ปกครองดีมาก ว่าเด็กมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีระเบียบวินัยมากขึ้น รู้จักผิดชอบชั่วดี มีมาตรฐานการตัดสินใจที่อยู่บนรากฐานของคุณธรรมมากขึ้น และทางวัดเองส่งเสริมให้การศึกษาแก่บุตรหลานผู้มีความสนใจอยากบวชต่อหลายรูป เด็กจะได้เรียนรู้การฝึกฝนตนเองขั้นพื้นฐาน ด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ตามหลักพุทธวิธี

.....สำหรับในปีนี้เปิดรับสมัคร นักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.๔-ม.๓ เข้าอบรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รับสมัครตั้งแต่วันนี้-๒๙ มีนาคม ๒๕๔๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๑-๖๒๙๓๑๒๘ ขอเชิญแวะชมกิจกรรมของวัดและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ทุกวัน

.....แม้จะกลับจากชุมพรมาได้หลายวันแล้ว แต่กลิ่นอายของคลื่นลมทะเลยังเป็นมโนภาพสวยงามอยู่ในความคิด ผสมผสานกับ ภาพสีเหลืองของผ้ากาสาวพัสตร์ที่เป็นประดุจธงชัยของพระอรหันต์ พระภิกษุเหล่านี้ท่านทำหน้าที่ประดุจต้นหนเรือคอยคัดท้ายนาวาธรรมฝ่าคลื่นลมแรงเข้าสู่ฝั่ง หวังเพียงให้แสงแห่งธรรมของพระบรมศาสนาไปส่องสว่างในดวงใจคนทั้งหลาย แต่เรือลำนี้จะไปถึงจุดหมายได้ ต่อเมื่อพวกเราพุทธบริษัท ๔ ช่วยกันโอบอุ้มทำนุบำรุง…

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org