หน้าแรก
 
ธรรมเนียมของนักปราชญ์ พิมพ์
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

การเลี้ยงชีพด้วยอาหารที่คนอื่นให้
ที่คนอื่นปรุงเสร็จแล้ว
นี้เป็นธรรมเนียมของนักปราชญ์

มหาชนกชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๒๘๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org