หน้าแรก
 
อยู่คนเดียว พิมพ์
๑ เมษายน ๒๕๔๖

มีคนที่สองอยู่ด้วย จึงทะเลาะกันได้
อยู่คนเดียว จะทะเลาะกับใคร
ดังนั้น ผู้ปรารถนาสวรรค์ในโลกนี้
จงพอใจที่จะอยู่คนเดียวเถิด

มหาชนกชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๒๙๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org