หน้าแรก
 
สุขอันเป็นทิพย์ พิมพ์
๒ เมษายน ๒๕๔๖

ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์ ๑ อายุ ๑ ยศ ๑ สุข ๑ ที่ปานของทิพย์
ผู้นั้น ต้องเว้นการทำบาปอกุศล
แล้วประพฤติสุจริตธรรม ๓ ประการ

มหานารทกัสสปาชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๒๙๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org