หน้าแรก
 
ความเศร้าโศก พิมพ์
๔ เมษายน ๒๕๔๖

ถ้าเศร้าโศกถึงที่ตายไปแล้ว
ซึ่งไม่มีตัวตนให้เห็นได้
ก็ชอบที่จะเศร้าโศกถึงตัวเอง
ซึ่งตกอยู่ในอำนาจของมัจจุราชอยู่ทุกเมื่อด้วย

อนนุโสจิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๑๑

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org