หน้าแรก
 
อำนาจของมฤตยุราช พิมพ์
๕ เมษายน ๒๕๔๖

คนแจวเรือรับคนไปฝั่งโน้น
แล้วก็นำเรือกลับมาฝั่งนี้ ฉันใด
ความเจ็บไข้และความแก่ก็นำชีวิตสัตว์โลก
ส่งไปสู่อำนาจของมฤตยุราชเรื่อยไป ฉันนั้น

หัตถิปาลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๕๖๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org