หน้าแรก
 
มีพบ มีจาก พิมพ์
๗ เมษายน ๒๕๔๖

คนเป็นอันมาก ตอนเช้ายังพบกันอยู่เลย
ครั้นตกเย็น กลับไม่เห็นกันเสียแล้ว
ตอนเย็น ยังพบกันอยู่
ครั้นตอนเช้า กลับไม่เห็นกันเสียแล้ว

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๒๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org