หน้าแรก
 
สังขารไม่เที่ยง พิมพ์
๘ เมษายน ๒๕๔๖

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
ควรสงบระงับไปแห่งสังขารเหล่านั้น เป็นสุข

มหาสุทัสสนชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๗๕


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org