หน้าแรก
 
ยอดภรรยา พิมพ์
๑๐ เมษายน ๒๕๔๖

หญิงใด เมื่อสามีจนลง ก็ยอมจนด้วย
เมื่อสามีมั่งคั่ง ก็มั่งคั่งมีเกียรติไปด้วย
หญิงนั้นนับเป็นยอดภรรยาของชาย
เมื่อมีเงิน ก็มีหญิงมาเชยชมแล

สุจจชชาดกา ขุ.ชา. ๒๗/๕๘๑

 


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org