หน้าแรก
 
ผู้ตกอยู่ในอำนาจสตรี พิมพ์
๑๑ เมษายน ๒๕๔๖

ผู้ชาย ถึงจะมีเดช มีปัญญา มีคนจำนวนมาสักการะบูชาแค่ไหน
แต่ถ้าตกอยู่ในอำนาจสตรีเสียแล้ว
ก็ไม่สง่างาม เหมือนดวงจันทร์ที่ถูกราหูจับฉะนั้น

กุณาลชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๘๗๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org