หน้าแรก
 
การให้ 1 พิมพ์
๑๕ เมษายน ๒๕๔๖

คนพวกหนึ่ง แม้จะมีของเล็กน้อย ก็ให้ทานได้
คนพวกหนึ่ง แม้จะมีของมาก ให้ทานไม่ได้
ทานที่ให้ไปแล้วจากของเพียงเล็กน้อย
ก็นับว่าเสมอด้วยการให้

พิลารโลสิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๗๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org