หน้าแรก
 
ความรัก พิมพ์
๑๘ เมษายน ๒๕๔๖

ความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ ๒ ประการ
คือ เคยอยู่กินกันมาแต่ชาติก่อน ๑
ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาตินี้ ๑
เหมือนดอกบัวเกิดได้ เพราะอาศัยน้ำกับเปือกตม

สาเกตชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๒๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org