หน้าแรก
 
ผู้เป็นที่รักของสามี พิมพ์
๑๙ เมษายน ๒๕๔๖

สตรีใด ถึงจะเป็นคนเข็ญใจไร้เครื่องประดับ
มีแค่เสื่อผืนหมอนใบ
แต่เป็นที่รักของสามี
สตรีนั่นย่อมจะดีกว่าสตรีที่เพียบพร้อมทุกสิ่ง
แต่ไม่เป็นที่รักของสามี

สัมพุลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๗๓๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org