หน้าแรก
 
แม่น้ำที่เต็มฝั่ง พิมพ์
๒๑ เมษายน ๒๕๔๖

แม่น้ำที่เต็มฝั่ง ย่อมพัดพาเอาต้นไม้ริมฝั่งไปด้วย ฉันใด
สัตว์โลกทั้วปวง ก็ถูกความแก่และความตายพัดพาไป ฉันนั้น

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๔/๑๑๑๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org