หน้าแรก
 
ไม่ประมาท พิมพ์
๒๒ เมษายน ๒๕๔๖

ควรรีบพยายาทำหน้าที่เสียแต่วันนี้ทีเดียว
ใครจะรู้ได้ว่าพรุ่งนี้ตัวจะตาย
ไม่มีเสียหรอก ที่มัจจุราชผู้มีบริวารมาก
จะยอมผ่อนผันให้อยู่ต่อ

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๒๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org