หน้าแรก
 
ผู้ชอบขอ พิมพ์
๒๕ เมษายน ๒๕๔๖

เมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นที่รักของเขา
ก็อย่าไปขอสิ่งนั้น
ผู้ที่เป็นคนน่ารังเกียจ
ก็เพราะชอบขอจัด

มณิกัณฐชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๖๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org