หน้าแรก
 
พลังปัญญา พิมพ์
๒๖ เมษายน ๒๕๔๖

อันพลังปัญญานั้น
จัดว่าประเสริฐเยี่ยมยอดกว่าพลังทั้งหลาย
บัณฑิตมีพลังปัญญาสนับสนุน
จึงประสบความสำเร็จ

เตสกุณชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๐๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org