หน้าแรก
 
ทำตัวเป็นกลาง พิมพ์
๒๘ เมษายน ๒๕๔๖

อ่อนเกินไป ก็จะถูกรังแก
แข็งเกินไป ก็จะมีภัยเวร
รู้ทั้งสองอย่างนี้แล้ว
ควรทำตัวเป็นกลางๆ

มหาปทุมชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๗๕๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org