หน้าแรก
 
อปโลกน์ อุปโลกน์ พิมพ์
๘ เมษายน ๒๕๔๖


.....อปโลกน์ (อ่านว่า อะปะโหลก) แปลว่า การแจ้งให้ทราบ การขออนุญาต การปรึกษาหารือ การขอความเห็นชอบ

.....อปโลกน์ หมายถึง การประกาศให้ที่ประชุมทราบเพื่อปรึกษาหารือหรือขอความเห็นชอบเพื่อทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งในหมู่คณะ เช่น อปโลกน์กฐิน หมายความว่า ประกาศขอความเห็นจากสงฆ์ว่าสมควรจะถวายผ้ากฐินซึ่งมีผืนเดียวให้แก่พระภิกษุรูปใด ที่ประชุมตกลงให้พระภิกษุรูปใดก็เป็นไปตามนั้น การปฏิบัติแบบนี้พระวินัย เรียกว่า อปโลกนกรรม

.....อปโลกน์ เรียกเพี้ยนไปว่า อุปโลกน์ ก็มีและมีความหมายเพี้ยนไปว่า การยกให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เช่น อุปโลกน์ให้เป็นหัวหน้าคณะถูกอุปโลกน์ให้เป็นพิธีกร

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org